Informació Curs 20/21
MATRICULACIÓ DE L'1  A L'11
DE  SETEMBRE
de  9 a 1 del matí   
de 6 a 8 de la vesprada


CAL PORTAR:

FOTOCÒPIA DNI     I     FOTO CARNET

*CAL UN MÍNIM DE 15 PERSONES
PER A FORMAR GRUP


HORARIS  CURS 2020/ 2021

12 € CURS

ALFABETITZACIÓ  1
de dilluns a dijous
 15 a 17 h.  

ALFABETITZACIÓ  2
de dilluns a dijous
   17 a 19 h.

NEOLECTORS 1
de dilluns a dijous
 15 a 17 h. 

NEOLECTORS 2
de dilluns a dijous
  17 a 19 h.

EDUCACIÓ BASE
de dilluns a dijous
 17 a 19 h.

VALENCIÀ  A1-A2 (castellanoparlants)
dimarts i dijous
 19 a 20:30

VALENCIÀ  B1-B2
dilluns i dimecres
 19 a 20:30 h.

VALENCIÀ  C1
dilluns i dimecres
 19 a 20:30 h.

CASTELLÀ PER A
ESTRANGERS NIVELL 1
de dilluns a dijous
 15:30 a 17 h.

CASTELLÀ PER A
ESTRANGERS NIVELL 2
dilluns i dimecres
 19 a 20:30 h.

*************

90€ CURS O TALLER (opció pagament trimestral)

ANGLÉS  A1-A2
dimarts i dijous 
 15:30 a 17 h

ANGLÉS  B1
dimarts i dijous
 17:30 a 19 h.

ANGLÉS  B2
dimarts i dijous
19 a 20:30 h.

DIBUIX I PINTURA 1
dimarts i dijous
de 17 a 19 h. 

DIBUIX I PINTURA 2
dimarts i dijous
  19 a 21 h.

CERÀMICA 1
dilluns i dimecres
 17 a 19 h. 

CERÀMICA 2
dilluns i dimecres
 19 a 21 h.

FOTOGRAFIA
DIGITAL 1
dilluns i dimecres
 18 a 20 h.  

FOTOGRAFIA
DIGITAL 2
dilluns i dimecres
 20 a 22 h.


****Els horaris poden sofrir canvis degut al COVID-19****

Cap comentari:

Publica un comentari